Продукция производителя 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/ADJ

Фото Наименование Техн. инф. Производитель Описание В наличии/под заказ
Цена
без НДС
IMP1117 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/ADJ SOT-252 08+ под заказ 5000 шт
срок поставки 14-28 дня (дней)
1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/ADJ SOT-223 08+ под заказ 5000 шт
срок поставки 14-28 дня (дней)
IMP1117
Производитель: 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/ADJ
SOT-252 08+
под заказ 5000 шт
срок поставки 14-28 дня (дней)
под заказ 5000 шт - цена и срок поставки
IMP1117
Производитель: 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/ADJ
SOT-223 08+
под заказ 5000 шт
срок поставки 14-28 дня (дней)
под заказ 5000 шт - цена и срок поставки